Bohusvals
Forsguide över våra lokala älvar
Kynne älv
Fotoalbum Kynne älv »
Svårighetsgrad
Klass 3+ 4 (5)(6)
Fallhöjd
78 m
Vattenflöde
Paddlingsbar efter mycket regn, eller under snösmältning. Nivån kan tänkas stiga 1-3 dagar efter riklig nederbörd, beroende på hur blött det är i marken och vattennivån i Kornsjöarna. Flödet i Kynne älv sjunker snabbare än i Enningdalsälven, då Kynne älv ligger längre uppströms inom samma avrinningsområde. Dock ökar flödet något snabbare i Kynne älv än i Enningdalsälven.
Ju högre flöde, desto bättre paddling.
Säsong
Älven är inte paddlingsbar under torrare perioder. Det krävs en hel del regn för bra paddling. Vanligtvis bäst flöden under vår, höst och vinter. Vissa sträckor kan dock paddlas även vid lite lägre flöden (t.ex. från Bäverbron ned till sliden efter första dropp-poolen).
Hitta dit
Älven ligger öster om Södra Bullaresjön, i Tanums kommun. Kommer man från söder på E6:an är det enklast att svänga av i höjd med Hällevadsholm. Alternativt kan man svänga av E6:an på riksväg 165 vid Gläborgsmotet, i Munkedals kommun. Tänk på att väg 165 svänger av inne i Hällevadsholm, mot Bullarebygden. Sväng sedan av väg 165 vid Tingvall.
Det är möjligt att parkera vid korsningen strax innan vattenfallet vid take-out. Men tänk på att parkeringsfickan vid korsningen är en lastbilsparkering. Placera därmed bilen så att den ej står på lastbilens parkering.
Koordinat: 58.741018,11.581016
Till Take-out »
Put-in
Från parkeringen vid put-in följer man vägen ca 200 m. uppströms. Därifrån följer man älven fram till en rastplats (ca 100 m. från vägen).
Koordinat parkering: 58.75756,11.62868
Till Put-in »
Take-out
Såvida man inte orekat tänkt sig paddla det sista vattenfallet bör man ta sig ur älven strax innan stenbron. Urstigning på älv-höger sida.
Tid
Paddlingen tar ca 3-4 h, inkl. fikapaus. Något längre om man inte paddlat där tidigare.
Beskrivning
De som är rädda att repa sin kajak och hjälm kan stanna hemma. Detta är en "creek"!
Med en fallhöjd på 78 m. är Kynne älv helt klart en av de roligaste älvarna i området. Sträckan består av tekniska forsar, flera dropp och vattenfall.
Den första sträckan inleds av mindre forsar, som inte måste rekas. När man paddlat ca 500 m. och man ser en horisontlinje med en bro strax bakom, då har man kommit till "Franks fall". Såvida man inte är en "local", rekar man eller går förbi på älv-vänster sida. Observera att det kommer en vals direkt efter bron.
Nästa gång det är dags att kliva ur för att reka är när älven gör en skarp vänstersväng. Då har man ett litet timmerhus på älv-höger sida. Forsen är inte jätteavancerad, men risken för nedfallna träd är väldigt stor.
Nästa spännande fors är "Bäverbron". Gå ur strax innan bron och reka från älv-vänster sida. Namnet "Bäverbron" uppkom när en överkörd bäver hittades vid bron. Sedan dess har resterande bävrar lagt ned mycket energi på att fälla träd över älven.
Vid nästa anhalt blir det "pooldrops". Ta bara en extra funderare innan ni paddlar ur poolen. Flera paddlare har haft bekymmer genom den lilla valsen, med tillhörande bakvatten. Även kallad "Undercuten" (dock inte någon större undercut att oroa sig för). Vid denna pool finns en solig grässlänt idealisk för en fikapaus.
Efter undercuten följer flera forsar, ned till "Dödsfallet". Som framgår av namnet ska man inte paddla detta brutala vattenfall. Gå ur vid vägen på älv-vänster sida, strax innan en bro, se kartan. Kan ej rekommendera att paddla ända fram till bron. Gå över bron och vik av ned för slänten, strax innan vägräcket slutar. Den erfarne paddlaren rekommenderas att trixa sig i älven precis nedanför fallet. För de mindre vågade kan man glida i bakvattnet precis efter den smala passagen.
Sedan följer ännu en pool, med flera roliga linjer. Gå sedan ur älven strax innan stenbron, på älv-höger sida. För de väldigt vågade kan man paddla det sista vattenfallet, vilket är paddlat.
Nedfallna träd är ingen ovanlighet, så var uppmärksam.
Avgift
Forspaddlarklubben Bohusvals har ihop med en markägare lagt ned mycket jobb med att rensa träd i Kynne älv. Markägaren kan i fortsättningen hjälpa oss att hålla älven fri från träd på hans mark. Som kompensation uppskattas det om alla som paddlar sponsrar den lokala skidklubben med 20 kr/person. Avgiften är även till för att vi får parkera vid Put-in. Lägg pengarna i en låda vid parkeringen vid put-in.
Kynne älv
Kynne älv
info@bohusvals.se Vi stödjer Älvräddarna!