Bohusvals
Forsguide över våra lokala älvar
Enningdalsälven (Enningdalselva) (Berbyelva)
Fotoalbum Enningdalsalven »
Tänk på att laxfiske pågår från den 23/5 till den 15/8.
Svårighetsgrad
Klass 3/
Längd
Ca 6 km
Vattenflöde
Paddlingsbar efter regn, eller under snösmältning. Nivån kan tänkas stiga 1-3 dagar efter riklig nederbörd. Efter en regnperiod sjunker nivån sakta, vilket gör älven paddlingsbar under ett flertal dagar. Vattennivån i Bullaresjöarna har en stor betydelse för flödet. Vid lågt vattenstånd i sjöarna tar det längre tid innan älven är paddlingsbar.
Ju högre flöde, desto hårdare paddling.
Säsong
Enningdalsälven är inte paddlingsbar under torrare perioder, men det är ändå den älven i området som oftast går att paddla. Det beror på att Enningdalsälven utöver Kynne älvs tillflöde, även har avrinning kring Bullaresjöarna.
Hitta dit
Sträckan ligger mellan Norra Bullaresjön och Idefjorden i Norge. Kommer man från söder på E6:an är det enklast att svänga av i höjd med Hällevadsholm. Alternativt kan man svänga av E6:an på riksväg 165 vid Gläborgsmotet, i Munkedals kommun. Tänk på att väg 165 svänger av inne i Hällevadsholm, mot Bullarebygden. Man kan även köra via Tanum. Sväng då av E6:an på väg 163 vid Tanum.
Put-in
Där riksväg 22 (Norge) korsar älven norr om Bullaresjöarna. Parkera och gå i vid bron. Paddlingen börjar med ca 1 km. uppvärmning (plattvatten).
Koordinat: 58.90980,11.52080
Till Put-in »
Take-out
Take-out där riksväg 102 (Norge) korsar älven. Finns en bra parkering precis vid älven. För att komma dit kör man 7,6 km. norrut från put-in. Sväng där av på rv. 102. Efter 2,5 km. kommer man till take-out.
Koordinat: 58.960779,11.491781
Till Take-out »
Tid
Paddlingen tar ca 3 h, inkl. fikapaus. Något längre om man inte paddlat där tidigare.
Beskrivning:
Tillsammans med Kynne älv är detta helt klart den roligaste älven i området. Sträckan är creekingbetonad och består av mindre vattenfall, vågtåg och tyvärr en del plattvatten.
Från put-in inleds sträckan av 1 km. plattvatten. När man sedan kommer till slutet av en S-kurva med sten-ruiner på älv-höger sida, då börjar det roliga. Bra att reka den första forsen om man inte paddlat där tidigare. Reka från älv-höger sida.
Efter den första forsen hamnar man i ett mindre dämme. De som vill paddla ett mindre vattenfall kan paddla genom någon av de två öppningarna längst till älv-vänster i dämmet. Reka från älv-vänster sida. Övriga får gå runt på älv-höger sida i dämmet. Numera är det enbart de två öppningarna längst till älv-vänster i dämmet som är paddlingsbara. Dock bara vid höga flöden (annars torrlagda). I de andra öppningarna förekommer diverse hinder.
Efter några hundra meter plattvatten börjar en klass 2 fors. Efter forsen går man ur på älv-vänster sida för att reka, innan en gångbro. Vid högre flöden bildas det en fin surfvåg strax efter gångbron.
När man sedan närmar sig en horisontlinje måste man gå ur för att reka. Kan rekommendera att börja reka från älv-höger sida. Älven delas av en liten ö, som förhindrar rekognoscering enbart från älv-vänster. För de mindre vågade går man förbi forsen på älv-vänster sida. Vid denna fors brukar det lämpa sig med en fika.
Efter föregående fors delas älven av en bevuxen ö. Här är det viktigt att paddla på älv-vänster sida om ön, vilket även är mest naturligt. På älv-höger sida sitter det ett uppspänt band över älven, som antagligen fiskarna använder för att hålla sig i när de vadar över.
Efter de roliga forsarna börjar en längre bit med plattvatten, bl.a. genom Rødsvannet. Direkt efter Rødsvannet börjar en klass 2-3 fors, som pågår ända ned till take-out. Sträckan kan rekas från kajaken.
Fiske
Tänk på att laxfiske pågår från den 23 maj till den 15 augusti (fiskeperioden kan variera år till år).
Passera fiskare på avstånd, eller där fiskaren vill att man passerar. Se till att fiskaren har sett er innan ni passerar. Det är viktigt att inte störa eller besvära fiskarna, samt att vi visar varandra hänsyn och respekt.
Enningdalsälven
Enningdalsälven
info@bohusvals.se Vi stödjer Älvräddarna!